Dom Gotycki

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Zabytkowa budowla z połowy XV stulecia, w którym mieści się jedna z filii regionalnego Muzeum Okręgowego. Dom Gotycki w Nowym Sączu eksponuje rozmaite dzieła sztuki ludowej, cerkiewnej i cechowej - niektóre co najmniej równie wiekowe, jak sam budynek. Poza tym stale wystawiane są tutaj pamiątki z regionalnych pałaców i dworów, kolekcja portretów burmistrzów Nowego Sącza z lat 1870-1914 oraz zbiory dotyczące tutejszego zamku.

Co do samego Domu Gotyckiego, zwanego także Kanonicznym, od początku stanowi on własność miejscowej parafii św. Małgorzaty - z “krótką” przerwą od 1791 do 1993 roku, kiedy to przejęty przez państwo (wówczas austriackiego zaborcę) majątek polskie władze oddały Kościołowi. Duchowni udostępnili zabytek na potrzeby Muzeum Ziemi Sądeckiej na okres 30 lat. Rzeczona instytucja nie tylko urządziła tutaj ciekawe wystawy, ale też niezwykle elegancką salę koncertowo-bankietową.

Od strony architektonicznej Dom Gotycki w Nowym Sączu stanowi oryginalne połączenie renesansu, baroku i rzecz jasna gotyku. Najwyraźniej widać to po portalach i obramowaniach okien. Konstrukcję wzniesiono około 1448 r., na bazie trzech odrębnych budowli. We wnętrzach warto zwrócić również uwagę na naścienne napisy, pozostałości po kunsztownej polichromii z XVIII wieku oraz dzieła malarstwa dworskiego z XVII-XIX w.

Cennik

Cennik wejściówek do Domu Gotyckiego w Nowym Sączu, oddziału Muzeum Okręgowego - stan na czerwiec 2018:

  • opłata za bilet ulgowy 5 zł (8 zł bilet łączony z Galerią Marii Ritter)
  • opłata za bilet normalny 8 zł (12 zł bilet łączony z Galerią Marii Ritter
  • opłata za bilet rodzinny 30 zł - dwoje dorosłych i troje dzieci do lat 16, przy większej liczbie dzieci +2 zł/os.
  • sobota dniem wolnym od opłat za wstęp
Mini przewodnik

XV-wieczny zabytek przystosowany na potrzeby Muzeum Okręgowego. Dom Gotycki w Nowym Sączu zbudowano ok. 1448 roku, po połączeniu 3 osobnych budynków. W aktualnej architekturze budowli widać zarówno elementy późnośredniowieczne, jak też renesansowe i barokowe. Na stałych wystawach można obejrzeć m.in. dworsko-pałacowe pamiątki oraz malarskie dzieła sztuki.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja