Muzeum Okręgowe

 • Ocena
 • Dla dwojga
 • Dla dzieci
 • Dla dorosłych
 • Dla seniorów
Opis

Dawniej Muzeum Ziemi Sądeckiej: regionalna instytucja kultury, sprawująca pieczę nad miejscowym dziedzictwem, założona oficjalnie w 1938 roku jako. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu swoimi początkami sięga jeszcze dalej - do przełomu lat ‘80 i ‘90 XIX stulecia, kiedy to miejscowi zaczęli powszechnie zbierać relikty przeszłości, aby zachować własną tożsamość.

Od 2018 roku główną siedzibą nowosądeckiego Muzeum Okręgowego jest zrewitalizowany, niezwykle reprezentatywny zabytek: dawny Bank Austro-Węgierski z 1912 r., klasycystyczny budynek zaprojektowany przez Teodora Hoffmana - cenionego architekta z Krakowa. W głównej sali organizowane są wystawy czasowe, koncerty, prelekcje i innego typu wydarzenia edukacyjno-kulturalne. Natomiast ekspozycję stałą podzielono na dwa główne działy: pierwszy prezentuje dzieje Nowego Sącza (z naciskiem na lata 1867-1945),drugi zaś to galeria Bolesława Barbackiego, wraz ze zrekonstruowaną pracownią malarza.

Muzeum Okręgowe prowadzi również 6 oddziałów i filii poza gmachem głównym. Zarówno w samym Nowym Sączu, jak też w innych miejscowościach w regionie:

 • Sądecki Park Etnograficzny - Nowy Sącz
 • Dom Gotycki - Nowy Sącz
 • Miasteczko Galicyjskie - Nowy Sącz
 • Galeria Marii Ritter - Nowy Sącz
 • Muzeum Pienińskie - Szlachtowa pod Szczawnicą
 • Muzeum Nikifora - Krynica-Zdrój
 • Muzeum Lachów Sądeckich - Podegrodzie

Warto również wspomnieć o ciekawej inicjatywie, jaką jest program Małopolskie Muzea Domowe. To projekt, który pozwala wypromować małe, prywatne czy po prostu mało znane wystawy i placówki muzealno-kulturowe w regionie. Na współpracę z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zdecydowały się m.in.:

 • Muzeum Młynarstwa, Techniki i Rzemiosła Wiejskiego im. Józefa Winiarskiego w Roztoce-Brzezinach
 • Szkoła podstawowa w Maszkowicach ze swoją Izbą Regionalną
 • Skansen na Jędrzejkówce w Laskowej
 • Izba Regionalna Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku
Cennik

Ceny wejściówek do gmachu głównego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - stan na czerwiec 2018:

 • 5 zł za bilet ulgowy
 • 8 zł za bilet normalny

W soboty wstęp wolny.

Mini przewodnik

Instytucja prezentująca historyczno-kulturalne dziedzictwo sądecczyzny. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 2018 roku swój główny gmach ma w dawnym Banku Austro-Węgierskim, klasycystycznym zabytku z 1912 r. Wystawy stałe to galeria prac malarza Bolesława Barbackiego i prezentacja historii miasta z lat 1867-1945. Muzeum ma jeszcze 6 filii w regionie.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja