Rezerwat Biała Woda

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Rezerwat „Biała Woda” również położony jest w Małych Pieninach. Utworzono go w 1963 r. na obszarze o powierzchni 27,83 ha, by chronić krajobraz oraz przyrodę ożywioną i nieożywioną fragmentu doliny Białej Wody - potoku łączącego się w Jaworkach z potokiem Czarna Woda i tworzącego Grajcarek.

W krajobrazie rezerwatu dominują wapienne skały, u podnóża których przeciska się Biała Woda spieniona na licznych kaskadach. Malownicze wychodnie skalne tworzą przełom nazywany Międzyskały. Ściany skał porasta jałowiec, kostrzewa blada, rozchodnik ostry a północne zbocza Smolegowej Skały reliktowe, poglacjalne gatunki wysokogórskie jak dębik ośmiopłatkowy, pępawa Jacquina, konietlica alpejska.

Już poza rezerwatem, na północnym zboczu doliny sterczy bazaltowa skała sięgająca 3,5 m wysokości, będąca jedyną na terenie Pienin intruzją bazaltu, stanowiąca pomnik przyrody. Przez rezerwat wiedzie z Jaworek żółty szlak turystyczny.


Mini przewodnik

Rezerwat o powierzchni niespełna 28 hektarów, wytyczony na obszarze Małych Pienin w 1963 roku. Choćby ze względu na unikalne krajobrazy w dolinie Białej Wody, tworzone przez skały polodowcowe i rzadkie na tym terenie, magmowe bazalty. Występują tutaj również cenne gatunki roślin. Przez rezerwat “Biała Woda” przebiega żółty szlak turystyczny z Jaworek.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja