Sądecki Park Etnograficzny

 • Ocena
 • Dla dwojga
 • Dla dzieci
 • Dla dorosłych
 • Dla seniorów
Opis

Rozległy skansen koncentrujący się na architekturze i kulturze ludowej, prowadzony przez miejscowe Muzeum Okręgowe. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu składa się z kilkudziesięciu różnego rodzaju budynków - przeniesionych w całości bądź wiernie zrekonstruowanych. Powierzchnia skansenu wynosi ok. 20 hektarów.

W Sądeckim Parku Etnograficznym można wydzielić 5 podstawowych kategorii zabytkowych obiektów. Pierwszą z nich są zagrody wiejskie, urządzone w stylu charakterystycznym dla konkretnych grup zamieszkujących region: mowa o Góralach, Pogórzanach, Łemkach oraz Lachach. Druga to 3 drewniane budowle sakralne - ewangelicki zbór, rzymskokatolicki kościół i greckokatolicka cerkiew. Są to:

 • zbór ze Stadeł - pierwotnie kaplica klarysek, po 1786 r. przebudowana i przystosowana do potrzeb protestantów. Przybytek dwukrotnie ulegał poważnym zniszczeniom po pożarze, później szybko odbudowywany.
 • kościół św. Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej - wybudowany w 1739 r., prezentuje styl barokowy. Charakterystycznymi elementami są dwa baniaste hełmy i prezbiterium ze ścianami prostymi, co wówczas było w Małopolsce niezwykłą rzadkością.
 • cerkiew św. Dymitra z Czarnego - wzniesiona w połowie XVIII stulecia, z cechami typowymi dla świątyń zachodniołemkowskich. Na szczególną uwagą zasługują zwłaszcza żelazne, ozdobne krzyże oraz bogato dekorowany, rokokowy ikonostas.

Pozostałe części Sądeckiego Parku Etnograficznego to Osada cygańska (prymitywne chaty i warsztaty rzemieślnicze),Sektor Kolonistów Niemieckich z Gołkowic Dolnych (mini-miasteczko z typowo pruską zabudową) oraz XVII-wieczny dwór szlachecki z Rdzawy z zachowaną polichromią o tematyce religijnej. Ściśle powiązane ze skansenem jest także pobliskie Miasteczko Galicyjskie, choć formalnie stanowi odrębny oddział.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zadbało także o kilka tematycznych wystaw, przybliżających tradycje, kulturę i historię regionu oraz jego mieszkańców. Ponadto w sezonie letnim Sądecki Park Etnograficzny organizuje również rozmaite imprezy folklorystyczne - programy obejmują takie atrakcje jak pokazy dawnych rzemiosł, degustacja miejscowych specjałów czy występy artystyczne.

Cennik

Opłaty za wejściówki do Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu, oddziału Muzeum Okręgowego - stan na czerwiec 2018:

 • 7 zł bilet ulgowy
 • 10 zł bilet normalny (7 zł po sezonie - od połowy października do końca kwietnia)
 • 28 zł bilet rodzinny (2+3 ; dopłata za każde kolejne dziecko +3 zł)
 • opłata za przewodnika - w języku polskim +50 zł, w języku angielskim +70 zł od grupy

Bilety łączone Sądecki Park Etnograficzny + Miasteczko Galicyjskie:

 • 8 zł bilet ulgowy
 • 14 zł bilet normalny (12 zł po sezonie - od połowy października do końca kwietnia)
 • 32 zł bilet rodzinny (2+3 ; dopłata za każde kolejne dziecko +3 zł)
Mini przewodnik

Duży, 20-hektarowy skansen z kilkudziesięcioma regionalnymi zabytkami. Sądecki Park Etnograficzny podlega pod Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, a można tutaj obejrzeć m.in. kilka typów wiejskiej zabudowy, świątynie 3 różnych wyznań, dworek szlachecki z XVII w. czy kilka tematycznych wystaw. Latem w parku organizowane są rozmaite imprezy folklorystyczne.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja